Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 18
Đăng nhập

Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH huyện Bảo Lạc họp phiên thường kỳ lần thứ IV năm 2022

Trong 9 tháng qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Bảo Lạc đã tham mưu tốt cho UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ khác, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời bám sát Nghị quyết hội đồng quản trị các cấp, cũng như chỉ tiêu KT-XH của địa phương, tập trung khai thác, huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cụ thể, 9 tháng qua, phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến 463 lượt khách hàng với doanh số cho vay đạt trên 23 tỷ đồng (mức cho vay bình quân 52 triệu đồng/hộ), cho vay thông qua các chương trình: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và giải quyết việc làm. …Từ đó, nâng tổng dư nợ đến hết tháng 9/2022 đạt gần 332 tỷ đồng, tăng trên 38 tỷ đồng so với đầu năm, đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì ổn định hoạt động giao dịch tại xã, thị trấn, Tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác phối hợp thực hiện ủy thác cho vay; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và xử lý nợ rủi ro… được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với kết quả đạt được, tại đây nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận và chỉ rõ hạn chế còn tồn tại như: Công tác kiểm tra, giám sát của một số thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị là Trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể huyện còn chưa chủ động, số lượng và chất lượng kiểm tra thấp; một số thành viên Ban đại diện là Chủ tịch UBND một số xã chưa quan tâm, còn mang tính hình thức, chưa trú trọng kiểm tra tồn tại ở cơ sở. Công tác bình xét cho vay tại một số nơi chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền huy động tiền gửi dân cư chưa cao....  Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, mục tiêu đề ra là phấn đấu duy trì nợ quá hạn ở dưới mức 0,03%; Trên 99% Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại khá tốt; các chỉ tiêu chất lượng điểm giao dịch đạt trên 95%, ….

Cũng tại Hội nghị, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai các văn bản cấp trên, một số Quyết định; Nghị định mới của Chính phủ về chính sách tín dụng./.

Thùy Dương: NHCSXH huyện Bảo Lạc