Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập

Kết quả hoạt động 11 tháng năm 2022 của NHCSXH huyện

Trong năm 2022, hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn đã tích cực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Phiên họp HĐQT NHCSXH huyện quý III năm 2022

Năm 2022, UBND huyện đã chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác số tiền 400 triệu đồng, đạt 133,3% kế hoạch tăng trưởng giao; tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, qua đó đã đánh giá vị trí, vai trò của NHCSXH đối với công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển KTXH tại địa phương; chỉ đạo các ban ngành liên quan về rà soát, xác định nhu cầu vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NQ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, giao và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giữa các xã, thị trấn kịp thời. Tổ chức “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn huyện. Số tiền huy động được từ ngày 24/5/2022-24/7/2022 đạt trên 6 tỷ đồng. Công tác chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyệntrong thời gian qua luôn kịp thời và đã phát huy hiệu quả đối với hoạt động của NHCSXH.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng: Tổng nguồn vốn đạt 337.512 triệu đồng, tăng so với năm 2021 là 43.262 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay 18 chương trình tín dụng đạt: 334.877 triệu đồng, tăng 41.230 triệu đồng so với năm 2021. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh 146 triệu đồng, chiếm 0,044%/tổng dư nợ. Doanh số cho vay đạt 104.899 triệu đồng với 2.045 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 63.638 triệu đồng, bằng 61% doanh số cho vay. Công tác thu hồi, xử lý nợ đến hạn trả trong năm 2022 đạt trên 98%. Bình quân dư nợ 54 triệu đồng/hộ.

Tính đến 30/11/2022, toàn huyện có 240 Tổ, bình quân 01 Tổ có 26 thành viên, dư nợ bình quân/Tổ là 1.395 triệu đồng. Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV như sau: Loại tốt 201 Tổ (chiếm 83,75%). Loại khá 37 Tổ (chiếm 15,42%);  Loại trung bình 02 Tổ (chiếm 0,83%); không có Tổ yếu.

Tích cực triển khai các phong trào thi đua của ngành và địa phương phát động. Các chuyên đề thi đua năm 2022 đều hoàn thành xuất sắc và đã khen thưởng kịp thời các cá nhân đạt thành tích trong các phong trào thi đua. Có 02 sáng kiến về nghiệp vụ tín dụng được NHCSXH Việt Nam công nhận.

Hoạt động an sinh xã hội và các hoạt động xã hội từ thiện luôn được Phòng giao dịch quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm 2022, ủng hộ các Quỹ, các hoạt động phúc lợi khác như: Tặng 15 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách tại xã Sơn Lộ nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 với số tiền 8,5 triệu đồng; ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai năm 2022; ủng hộ chợ tình phong lưu và các hoạt động tại huyện số tiền 15 triệu đồng; phối hợp Chi bộ Phòng nông nghiệp ủng hộ xóm Cốc Lùng, xã Bảo Toàn 10 bộ bàn ghế trị giá 12 triệu đồng; Hỗ trợ 01 hộ làm nhà tiêu hợp vệ sinh tại xã Cô Ba trị giá 04 triệu đồng, hưởng ứng tham gia đầy đủ các đợt phát động ủng hộ địa phương phát động,…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế cần khắc phục như lãi tồn đọng chưa thu được còn cao, công tác phối hợp với tổ chức Hội các cấp đôi khi còn chưa kịp thời.

Trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời các hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển KT-XH trên địa bàn./.

NHCSXH huyện Bảo Lạc