Tin tức

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập

Đẩy mạnh công tác cho vay xuất khẩu lao động tại NHCSXH huyện Bả Lạc năm 2022

        Căn cứ Nghị định số 61/2015 của Chính phủ về quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 27/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài; Căn cứ theo văn bản số 7886 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về  việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

           Xác định XKLĐ là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm, tăng nguồn thu cho gia đình và địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, huyện Bảo Lạc đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác XKLĐ, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2019 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bảo Lạc đã giải ngân tổng cộng 36 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động chủ yếu tại 2 thị trường là Nhật Bản và Đài Loan với tổng dư nợ 3.354 triệu đồng. Hầu hết các hộ vay đều có công việc ổn định tại nước ngoài và cho thu nhập khá; trong đó có những lao động thường xuyên gửi tiền về phụ giúp gia đình và trả được nợ vay Ngân hàng Chính sách xã hội đúng thời hạn.

           Điển hình như trường hợp anh Thào A Lầu, là thanh niên Xóm Nà Tồng, xã Hưng Đạo, xã Bảo Lạc thuộc diện hộ nghèo được xét vay 99 triệu đồng vay tháng 6 năm 2022, với hợp đồng vay đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, ngành nghề xây dựng, thu nhập 30 triệu đồng/tháng, đảm bảo cuộc sống nước sở tại và gửi về trang trải chi phí sinh hoạt cho người thân cũng như trả nợ dần cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

         Hay hộ anh ,Hoàng Văn Chiến thành viên hội nông dân xóm Bản Buống, xã Đình Phùng trước đây gia đình thuộc diện khó khó khăn cuộc sống bấp bênh không có nguồn thu nhập ổn định được vay 80 triệu đồng, với hợp đồng vay đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, ngành nghề gia công gỗ, thu nhập từ 24 - 35 triệu đồng/tháng. Đến nay a Chiến đã gửi tiền về gia đình đã có thêm thu nhập ổn định cuộc sống và đã trả dần nợ vay với Ngân hàng Chính sách xã hội.

        Có thể nói XKLĐ hiện nay đang được coi là hướng đi đúng đắn, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là thanh niên đồng bào vùng dân tộc. Để tiếp tục thực hiện công tác XKLĐ có hiệu quả, thời gian tới UBND huyện Bảo Lạc sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác XKLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương về hoạt động XKLĐ; giúp người lao động nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động ngoài nước. Chủ động lựa chọn những doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín trong lĩnh vực XKLĐ, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực XKLĐ và phòng tránh thiệt hại cho người lao động. Tổ chức các Sàn giao dịch việc làm ở huyện. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngân hàng có chính sách hỗ trợ XKLĐ đối với người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng như hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết; chi phí làm thủ tục hộ chiếu, thị thực, khám sức khỏe, vay vốn...

        Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở huyện Bảo Lạc. Đặc biệt, những lao động này, sau khi trở về sẽ là nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề và trở thành những nhân tố tích cực trong đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

NHCSXH HUYỆN BẢO LẠC